Trauerspruch 134  • "Ick heff mien Dagwiärke doan un draff getrost no buorwen goahn. Dank an de Hiärgott, de mi wirken leit so lang. Dank an de Familig, de met mi trock an eenen Strang. Dank an all de leiwen Lüe, we mi verbunnen wörn in Trüe. Dank auk an de Tied, se gaw öhr Best ... guett is't west."

    Bewerten:(4 Bewertungen)
    anonym

Trauersprüche I Trauerspruch 134
Trauerlyrik alphabetisch sortiert:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z